Zarząd Spółdzielni

Zbigniew Nerlo - Prezes Zarządu

Krystyna Bogusz - Wiceprezes Zarządu

Kontakt: sbmtecza@vp.pl

Dyżury Zarządu odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki w godzinach 17:30 - 18:30 w pomieszczeniu administracji w klatce III.
Serdecznie zapraszamy.


Rada Nadzorcza

Michał Kwater - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Kaszczewski - Członek Rady Nazdorczej

Artur Sierant – Członek Rady Nadzorczej