Zarząd Spółdzielni

Zbigniew Nerlo - Prezes Zarządu

Krystyna Bogusz - Wiceprezes Zarządu

Kontakt: zarzad@sbmtecza.pl

Dyżury Zarządu odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 18:00 - 19:00 w pomieszczeniu administracji w klatce III.
Serdecznie zapraszamy.


Rada Nadzorcza

Michał Kwater - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Kaszczewski - Członek Rady Nazdorczej

Arkadiusz Przygoda – Członek Rady Nadzorczej