Zarząd Spółdzielni

Zbigniew Nerlo - Prezes Zarządu

Krystyna Bogusz - Wiceprezes Zarządu


Dyżury Zarządu odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 18:00 - 19:00 w pomieszczeniu administracji w klatce III.
Serdecznie zapraszamy.


Rada Nadzorcza

Jan Bielecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Mątecka-Chodorowska - Członek

Arkadiusz Przygoda – Członek