Zarząd Spółdzielni

Marek Pykało - Prezes Zarządu

Krystyna Bogusz - Wiceprezes Zarządu

Kontakt: sbmtecza@vp.pl

Dyżury Zarządu odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki w godzinach 17:00 - 19:00 oraz w czwartki w godzinach 11:00 - 13:00 w pomieszczeniu administracji w klatce III.
Serdecznie zapraszamy.


Rada Nadzorcza

Michał Kwater - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksandra Bielecka - Członek Rady Nadzorczej

Artur Sierant – Członek Rady Nadzorczej

Kontakt: rada@sbmtecza.pl