Dokumenty na Walne Zgromadzenie 2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ochronie udostępnione do wglądu zostały materiały na tegoroczne Walne Zgromadzenie. Jednocześnie informujemy, że członkowie Spółdzielni mają możliwość otrzymania materiałów w formie skanów w formacie pdf. Chęć otrzymania materiałów należy skierować na adres e-mail sbmtecza@vp.pl. Link do materiałów będzie przesyłany jako wiadomość zwrotna na skrzynki e-mail, które zostały wcześniej zweryfikowane jako adresy powiązane z lokalami.
Z poważaniem
Administracja SBM Tęcza